[PHP CƠ BẢN] TOÁN TỬ THÔNG DỤNG

TOÁN TỬ SỐ HỌC Là các toán tử được sử dụng để tính toán các giá trị như cộng trừ nhân chia. Các toán tử này...

SỬ DỤNG CUFÓN – PHẦN 1: SỬ DỤNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Mặc định các font chữ trên một website sẽ hiển thị dựa vào font chữ đã được cài đặt trên máy, những font phổ...
video

[PHP CƠ BẢN] CLASS VÀ OBJECT (LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG)

Trước khi mình giới thiệu qua một số hàm thường dùng trong WordPress, mình muốn nói trước về khái niệm Class (lớp) và Object...

[PHP CƠ BẢN] CÁC LOẠI VÒNG LẶP (LOOP)

Nói đến các ngôn ngữ lập trình thì không thể thiếu một tính năng cực kỳ quan trọng để một ứng dụng có thể...

JAVASCRIPT CĂN BẢN: VÒNG LẶP

Vòng lặp, hay còn gọi là looping là kĩ thuật rất quan trọng trong lập trình Javascript. Khi lập trình Javascript, bạn sẽ không...

Game of Hacks – See How Good You Are

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

[PHP CƠ BẢN] CÁC KIỂU DỮ LIỆU (DATA TYPE)

Khi sử dụng biến mà bạn đã học ở bài trước, bạn cũng đã biết rằng trong biến có thể chứa nhiều kiểu dữ...

[PHP CƠ BẢN] TÌM HIỂU PHP.INI VÀ THIẾT LẬP CƠ BẢN

Khi các bạn muốn thay đổi bất kỳ một cấu hình nào đó trong PHP như tăng bộ nhớ sử dụng, thay đổi đường...

[PHP CƠ BẢN] BIẾN DỮ LIỆU (VARIABLE)

Nếu các bạn có nhớ qua thuật ngữ biến số trong Toán học nghĩa là một số có thể bị thay đổi, thì biến dữ...

[PHP CƠ BẢN] QUY TẮC CÚ PHÁP TRONG PHP

Khi mới học lập trình, việc quan trọng nhất bạn phải làm thường xuyên đó là tập viết code liên tục để nhớ các...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

Chuyển đến thanh công cụ